Betere toegang tot zorg

Om de toegang tot de zorg voor arbeidsmigranten te verbeteren, hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren veel maatregelen genomen. Met name de digitale toegang tot de zorgverzekering en het contact met de huisartsenzorg zijn verbeterd. Eind 2022 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de ministeries van SZW en VWS een convenant ondertekend. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over het verbeteren van de zorginformatie. Daarnaast zijn er verlengde zorgfaciliteiten nodig om ervoor te zorgen dat mensen niet direct onverzekerd zijn als ze geen werk meer hebben.

Maatregelen