Verlengde zorgfaciliteiten

Veel arbeidsmigranten zijn verzekerd via de werkgever. De werkgever regelt de zorgverzekering en de betaling van de zorgpremie door een inhouding op het loon. Als het werkt stopt, vervalt ook de zorgverzekeringsplicht. Verlengde zorgfaciliteiten zijn nodig om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten die hun baan verliezen, niet direct onverzekerd zijn. 

Financiële garantstelling 

Zorgverzekeraars die zich richten op arbeidsmigranten bieden meestal een financiële garantstelling voor zorgaanbieders. Dit betekent dat internationaal werkenden tot 30 dagen na beëindiging van de verzekering behandeld kunnen worden. 

Met terugwerkende kracht onverzekerd

In de praktijk zit er vaak echter enige tijd tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en het beëindigen van de zorgverzekering. Zorgkosten van arbeidsmigranten die met terugwerkende kracht niet verzekerd blijken door de beëindiging van het arbeidscontract, worden niet in rekening gebracht bij de arbeidsmigrant.

Vangnetregelingen CAK

De Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden maakt het mogelijk dat onverzekerde arbeidsmigranten de noodzakelijke medische zorg vergoed krijgen. De kosten van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen (zoals arbeidsmigranten die onrechtmatig in Nederland verblijven), komen ten laste van de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen als de patiënt deze zelf niet kan betalen. Wil je alles over deze regelingen weten? Lees het artikel 'Vangnetregelingen voor onverzekerde arbeidsmigranten'.