Verzamelen, verrijken en delen van kennis en expertise

De inzet van Pharos, een kennisinstelling gefinancierd door het ministerie van VWS, is gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit gebeurt onder andere door het verzamelen, verrijken en delen van kennis en expertise. Deze organisatie richt zich onder meer op de gezondheid van arbeidsmigranten.

In 2023 zijn met Pharos de volgende afspraken gemaakt: 

  • Aangaan van een samenwerking met uitzendbureaus en het netwerk van partijen beheren die werken aan de gezondheid van arbeidsmigranten.
  • Het ter beschikking stellen van kennis over gezondheidsbevordering bij arbeidsmigranten aan organisaties die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Pharos trekt hierin samen op met twee brancheorganisaties van uitzendbureaus.
  • Kennis en praktijkvoorbeelden delen van koplopergemeenten, zorgverleners en werkgevers. Dit doet zij onder andere door het organiseren van een leerkring met koplopers over het thema arbeidsmigranten en gezondheid.
  • Kennisontwikkeling specifiek gericht op de gezondheid en gezondheidskansen voor kinderen van arbeidsmigranten. 
  • De kennis die is opgedaan over de mentale gezondheid van statushouders verrijken en toepasbaar maken voor andere groepen mensen met een migratieachtergrond, waaronder arbeidsmigranten. 

Handreiking en wegwijzer zorg en welzijn

Het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG heeft in samenwerking met Pharos een wegwijzer en een handreiking Zorg en welzijn EU-arbeidsmigranten ontwikkeld.