Zorg & welzijn

De drempel om zorg en ondersteuning te vragen is voor veel arbeidsmigranten hoog. Onvoldoende kennis van het Nederlandse zorgsysteem, een taalbarrière, de angst voor hoge zorgkosten of het verliezen van je baan; er zijn verschillende redenen waarom arbeidsmigranten niet snel om hulp vragen. Het verbeteren van de toegang tot de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en werkgevers. Betere informatie, voorlichting en ondersteuning moeten bijdragen aan de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten en de gezondheid en het welzijn van deze groep mensen in een kwetsbare positie. Binnen het thema zorg en welzijn is ook aandacht voor de problematiek rondom dakloze EU-burgers.