Betere ondersteuning dakloze EU-burgers

Het merendeel van de EU-arbeidsmigranten is voldoende zelfredzaam, maar een aantal van hen heeft te maken met dakloosheid. In 2022 is het Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers gelanceerd. Het plan, opgesteld door de ministeries van VWS, SZW en JenV in samenwerking met de VNG en de G4 gemeenten, heeft betrekking op minder zelfredzame, dakloze EU-burgers. Het doel van dit plan is om deze groep mensen perspectief te bieden, menselijk leed te verminderen, overlast op straat te beperken en terugkeer naar het land van herkomst mogelijk te maken. Het plan van aanpak is een aanvulling op de aanbevelingen van het Aanjaagteam. 

Maatregelen