Pilot kortdurende opvang

In 2023 is door het kabinet structureel 65 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van dakloosheid. Van deze middelen is 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een pilot voor de opvang van dakloze EU-burgers. Zes gemeenten (G4, Eindhoven en Venlo) bieden in deze pilot kortdurende opvang aan dakloze EU-burgers. Deze kortdurende opvang is gericht op begeleiding terug naar werk of naar het land van herkomst.

Voortgang en planning