Checklist gelijke behandeling

De ministeries van VWS, SZW en JenV hebben een checklist gelijke behandeling ontwikkeld, omdat de regelgeving rondom gelijke behandeling van EU-burgers complex is. Met de checklist kunnen gemeenten eenvoudiger bepalen of een EU-burger recht heeft op gelijke behandeling. Dit is geen bindende beoordeling. 

Gelijke behandeling betekent dat gemeenten op dezelfde manier als bij een Nederlandse burger moeten toetsen of een EU-burger toegang heeft tot bepaalde gemeentelijke en landelijke voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering, een WW-uitkering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op de documentenpagina Checklist gelijke behandeling staat de checklist en een aantal hulpmiddelen voor gemeenten. Bijvoorbeeld een handig overzicht van documenten die EU-burgers nodig hebben om bij de gemeente aan te kunnen kloppen voor hulp en ondersteuning. De aankomende periode worden aan deze pagina meer hulpmiddelen toegevoegd.