Checklist veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid

Werkgevers in de land- en tuinbouw werken veel met flexibele arbeidskrachten. Vooral inlenen via een uitzendbureau komt veel voor. Voordat je als ondernemer in zee gaat met een uitzendbureau wil je weten of dit een betrouwbare partij is, welke aansprakelijkheden je als inlener hebt en wat de wet- en regelgeving is. Speciaal hiervoor heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in samenwerking met agrarische partners de checklist ‘veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid’ ontwikkeld.

De checklist biedt praktische informatie en handreikingen en helpt werkgevers om invulling te geven aan het principe van goed werkgeverschap. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw biedt extra ondersteuning. Marten van Lenthe is adviseur cao en arbeidsrecht bij de Werkgeverslijn en vertelt wat ze doen: “Werkgevers kunnen bij ons terecht met vragen. Ook schrijven we nieuwsberichten voor onze website en artikelen in vakbladen, en informeren we hen via nieuwsbrieven en webinars. Daarnaast ontwikkelen we, met input vanuit de sector, verschillende tools. De checklist is hier een voorbeeld van.”

Betrouwbare uitzendbureaus

Het aantal uitzendbureaus is groot. Agrarische ondernemers krijgen met enige regelmaat een aantrekkelijk aanbod van een partij die ze niet kennen. Hoe weet je of zo’n uitlener betrouwbaar is? Marten: “Als een werkgever twijfels heeft, kan hij ons bellen. Wij geven tips, maar kunnen nooit alle punten van aandacht benoemen in zo’n gesprek. Daarom is de checklist belangrijk. Werkgevers kunnen zo alles nalezen en de juiste afwegingen maken. In de checklist verwijzen we ook naar de website van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Heeft een uitzendbureau een SNA-keurmerk, dan weet je dat het een betrouwbare partij is. In het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn alle geregistreerde uitleners opgenomen.”

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap betekent dat je als werkgever ervoor zorgt dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen en op een eerlijke manier behandeld worden. Dat geldt ook voor bedrijven die arbeidskrachten inlenen. In de checklist wordt hier uitgebreid op ingegaan. Is de beloning conform de cao, is er sprake van goede huisvesting, hoe ziet de arbeidsovereenkomst eruit? Allemaal zaken die je als ondernemer kunt checken. Marten: “Ondernemers willen in de eerste plaats hun risico’s goed afdekken, maar goed werkgeverschap wordt steeds belangrijker. De aanbevelingen van Roemer spelen hierin een belangrijke rol.”

Meer informatie

Naast informatie over het werken met uitzendbureaus bevat de checklist ook informatie voor overige vormen van arbeid door derden, zoals zzp’ers en payrollbedrijven. De checklist ‘veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid’ is te downloaden op de website van de Werkgeverslijn.