Handhaving Wet goed verhuurderschap

Gemeenten zijn ten aanzien van private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de Wet goed verhuurderschap. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties. Om gemeenten te faciliteren in de handhaving van de Wet goed verhuurderschap krijgen ze van het Rijk eenmalig 9,2 miljoen euro in 2023 en structureel 12,4 miljoen euro. Ze krijgen ondersteuning voor hun taken vanuit het ondersteuningsprogramma van de VNG.  

De werkgroep handhaving en toezicht van het ondersteuningsprogramma van de VNG onderzoekt wat gemeenten kunnen doen om kwetsbare arbeidsmigranten te beschermen en welke barrières zij kunnen opwerpen om malafide ondernemers aan te pakken. Dit wordt uitgewerkt in een barrièremodel dat in de loop van 2023 klaar zal zijn. Ook is er een handreiking opgesteld die gemeenten ondersteunt bij hun handhavingsaanpak. Verder wordt onderzocht hoe de samenwerking met andere inspectiediensten structureel verbeterd kan worden en hoe er meer samenhang in het toezicht gerealiseerd kan worden

Voortgang en planning