Inspirerende maand: congres 'Arbeidsmigratie in Goede Banen'

Er staat een inspirerende maand voor de deur met als hoogtepunt ons eigen congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’ op 23 mei. Een mooi moment om drie jaar na de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De conclusie van het webinar ‘Drie jaar na Roemer: stand van zaken’ was namelijk dat veel dingen al zijn verbeterd, maar dat er ook nog werk aan de winkel is. Naast deze twee evenementen delen we in deze nieuwsbrief een infosheet voor werkgevers om alcohol-, drugs- en medicijngebruik op de werkvloer te voorkomen. Ook lees je meer over hoe het Juridisch Loket hulp op maat gaat bieden aan EU-arbeidsmigranten.

Op de agenda: Congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’

Op donderdag 23 mei 2024 organiseert het IPA samen met de VNG het congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’. Tijdens het congres bespreken we de stand van zaken drie jaar na de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Dit doen we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Welke aanpakken werken? En wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode? We bespreken onder andere de thema’s huisvesting en informatievoorziening, je kunt deelnemen aan diverse workshops en er is een informatiemarkt. Lees meer over het congres en over hoe je je kunt aanmelden.

Terugblik: Webinar ‘Drie jaar na Roemer: stand van zaken’

Op dinsdag 19 maart 2024 organiseerden het IPA en de VNG het interactieve webinar ‘Drie jaar na Roemer: stand van zaken’. Verschillende beleidsmedewerkers lieten zien welke maatregelen er de afgelopen drie jaar genomen zijn om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en welke maatregelen er nog op de agenda staan. De conclusie van het webinar was dat veel zaken inmiddels goed lopen, maar dat er zeker nog stappen gezet moeten worden om alle aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten tot uitvoer te brengen. Lees het verslag van het webinar en kijk het webinar terug.

Infosheet: Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten

Het is belangrijk dat arbeidsmigranten gezond, veilig en eerlijk kunnen werken. Maar door het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) kunnen onveilige situaties op de werkvloer ontstaan en kan iemands gezondheid verslechteren. Werkgevers en uitzendorganisaties kunnen een rol spelen in het voorkomen van ADM-gebruik onder arbeidsmigranten. Maar hoe? Om antwoord te geven op die vraag ontwikkelde het Trimbos-instituut speciaal voor werkgevers en uitzendorganisaties de infosheet ‘Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten: preventie van alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-gebruik)’. Lees meer informatie en bekijk de infosheet.

Rechtshulp voor kwetsbare EU-arbeidsmigranten via het Juridisch Loket

Arbeidsmigranten in Nederland weten vaak nog onvoldoende waar ze recht op hebben en hoe ze hun rechten kunnen opeisen. De ministeries van SZW en JenV hebben daarom het Juridisch Loket gevraagd laagdrempelige en meertalige rechtshulp aan te bieden aan arbeidsmigranten. En om de bekendheid van het Juridisch Loket onder deze groep te vergroten. In eerste instantie richt de rechtshulp zich op arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië. En in de regio's Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, waar de meeste arbeidsmigranten wonen en werken. Lees meer over de rechtshulp op maat.